Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

W drugiej połowie roku 2015 nasza firma przeprowadziła badania geofizyczne na terenie województwa pomorskiego. Badania zostały wykonane na zlecenie KGHM Polska Miedź SA. Celem badań było rozpoznanie budowy geologicznej pod kątem występowania złóż soli potasowych.

Wykonaliśmy kilkaset sondowań magnetotellurycznych na profilach o łącznej długość wynoszącej ponad 100 kilometrów. Wykonaliśmy również kilkaset punktowych pomiarów grawimetrycznych. Oprócz standardowej interpretacji danych, zastosowano również autorskie oprogramowanie MARIA do inwersji połączonej. Wraz z pracownikami KGHM Cuprum CBR, przeprowadziliśmy również spotkania edukacyjne przybliżające tematykę prowadzenia prac geofizycznych wraz z demonstracją sprzętu geofizycznego.