Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

W najnowszym wydaniu czasopisma naukowego Acta Geophysica ukazał się artykuł opisujący innowacyjne rozwiązanie dotyczące inwersji połączonej danych geofizycznych wykorzystane w naszym autorskim oprogramowaniu MARIA (Modular Approach Robust Inversion Algorithm), które powstało w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Przy tej okazji chcielibyśmy również serdecznie podziękować dr hab. inż. Tomaszowi Dankowi z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH za cenne wsparcie merytoryczne.

Tags: