Addres: Skośna 39B, Kraków

Płyta dynamiczna 

Badania właściwości dynamicznych podłoża gruntowego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej mają zastosowanie w budownictwie ziemnym oraz w budownictwie drogowym czy kolejowym. Służą do oceny nośności gruntu oraz jego stanu zagęszczenia i odnoszą się zarówno do gruntów rodzimych jak i stabilizowanych. Wykorzystanie lekkiej płyty dynamicznej LFG-SD jest bardzo popularne dla bieżącej oceny stanu zagęszczenia podłoża lub kolejnych warstw budowlanych podczas realizacji inwestycji liniowych takich jak koleje i drogi. Dzięki wykorzystaniu do badań lekkiej płyty dynamicznej wykonawca prac ziemnych posiada pełną kontrolę nad poprawność i zgodność z założeniami projektowymi.

Zastosowanie:

Geotechnika,
Geologia inżynierska

Sprzęt pomiarowy:

Lekka płyta dynamiczna HMP LFG-SD