Addres: Skośna 39B, Kraków

Badani płytą sztywną VSS

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża oraz niektórych typów podbudów. Badanie to pozwala na określenie odkształceniowych właściwości podłoża gruntowego. W wyniku badania uzyskuje się wartości modułu odkształcenia pierwotnego E1, wtórnego E2 wskaźnika odkształcenia Io. Jest to sprzęt wykorzystywany podczas badania gruntu, pozwalający na stosunkowo szybkie zbadanie strefy do głębokości 30-50 cm poniżej płyty przez co jest szeroko wykorzystywany przy inwestycjach liniowych, w szczególności w drogownictwie.

Zastosowanie:

Geotechnika,
Geologia inżynierska

Sprzęt pomiarowy:

Jednopunktowy aparat VSS HMP PDG
Jednopunktowy aparat Fröwag
Lekka płyta dynamiczna HMP LFG-SD

 

plyta_dynamiczna_vss