Addres: Skośna 39B, Kraków

Punktowe pomiary rezystywności gruntu wykonywane są min. przy projektowaniu nowych systemów uziemień. Otrzymane wyniki dotyczące warunków lokalnych są ściśle związane z rodzajem występującego gruntu. Im mniejsza rezystywność tym łatwiejsze jest wykonania uziemienia, spełniającego zakładane wymagania.