Addres: Skośna 39B, Kraków

Wodochłonność charakteryzuje zdolność skały będącej w stanie napowietrzenia do gromadzenia
dopływającej wody. Oznaczenie wodochłonności metodami polowymi wymaga zastosowania rozwiązań nieustalonego przepływu wody, w których występuje wznios zwierciadła wody podziemnej lub iniekcja cieczy w strefę aeracji. 1