Addres: Skośna 39B, Kraków

SONDOWANIA DYNAMICZNE DPL / DPSH

Kolejnym elementem właściwego prowadzenia prac terenowych, pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania dynamiczne.

Zastosowanie sondowań dynamicznych.

•    sondy lekkiej SD10 z końcówkami stożkową i krzyżakową SVLT,
•    sondy średniej DMP30,
•    sondy ciężkiej DPH50,
•    sondy bardzo ciężkiej DPSH- 63,5,
•    sondy cylindrycznej SPT.

Sondowania dynamiczne służą głównie do rozpoznania stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Wyjątek stanowi sonda SPT(cylindryczna), do rozpoznania gruntów spoistych.

Dysponujemy pełnym zakresem sprzętowym, co pozwala nam wykonywać każdy rodzaj sondowania.

Badania zagęszczenia gruntów wykonujemy za pomocą: