Addres: Skośna 39B, Kraków

Sondy krzyżakowe wykorzystywane są do bezpośredniego badania  wytrzymałości na ścinanie gruntów słabych i spoistych. Jej nazwa pochodzi od wyglądu końcówki która ma postać skrzyżowanych łopatek.

Badanie polega na oznaczeniu maksymalnej siły potrzebnej do wykonania pełnego obrotu końcówki umieszczonej w badanym ośrodku.