Addres: Skośna 39B, Kraków

Sondowania statyczne CPT / CPTU

Coraz bardziej popularną metodą rozpoznawania rodzaju i stanu gruntów stają się sondowania sondą statyczną CPT ze stożkiem mechanicznym Begemana i CPTU stożkiem elektrycznym z pomiarem ciśnienia porowego. Te nowoczesne metody badawcze z powodzeniem uzupełniają klasyczne wiercenia pozwalając na określenie parametrów wiodących takich jak stopień plastyczności i stopień zagęszczenia gruntów bezpośrednio w badanym ośrodku uwzględniając wpływ i interakcje otaczających gruntów, wilgotności czy zawodnienia.

Sondowanie statyczne CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej. Przewagą metody sondowania statycznego CPTU nad tradycyjnymi metodami badań geotechnicznych, w skład których wchodzą wiercenia, pobierania próbek gruntu i ich badania laboratoryjne są:

•    ciągły pomiar parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania,
•    wykonanie pomiaru „in situ”,
•    szybkość uzyskania wyników badań – parametrów wytrzymałościowych gruntu,
•    powtarzalność i wysoki stopień zgodności danych uzyskanych z sondowań.

 Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

Sprzęt

Sondy statyczne CPT ze stożkiem mechanicznym

Sondy statyczne CPTU ze stożkiem elektrycznym