Addres: Skośna 39B, Kraków

WIERCENIA RĘCZNE

W naszej ofercie proponujemy szereg usług geotechnicznych. Poczynając od wierceń ręcznymi zestawami firmy Eijkelamp bez i z rurowaniem otworów o średnicy 70 i 100 mm oraz wiercenia za pomocą udarowych próbników okienkowych do głębokości około 8 m ppt. Metodami tymi jesteśmy w stanie precyzyjnie rozpoznać budowę ośrodka gruntowego dla standardowych małych obiektów w prostych warunkach posadowienia, dla budowli liniowych, (drogi, rurociągi, kolej czy obwałowania) lub w miejscach niedostępnych dla prowadzenia prac z użyciem wiertnic mechanicznych. W naszym dorobku jest wykonanie kilkunastu tysięcy otworów geotechnicznych przy użyciu tej metody. Zazwyczaj są to otwory od 3 do 6 m ppt.

Zastosowanie

Rozpoznać budowę ośrodka gruntowego

Sprzęt

Zestawy firmy Eijkelamp