Addres: Skośna 39B, Kraków

Wiercenia ślimakowe (sznekowe) są najczęściej używaną metodą wierceń służących do rozpoznania ośrodka. Wykorzystywane są do wykonania otworów do głębokości ok 30 m p.p.t .

Geopartner dysponuje dwoma wiertnicami hydraulicznymi H25CS firmy Wamet z zamontowanymi na samochodach półciężarowych z napędem na cztery koła. Wiertnic tych używamy do rozpoznania geotechnicznego przy pomocy wierceń okrętnych sznekami zwykłymi o średnicy 110 mm do głębokości około 25 m ppt. Wiercenia tego typu są najbardziej popularną metodą uzyskiwania danych geotechnicznych i poboru prób do badań laboratoryjnych.