Addres: Skośna 39B, Kraków

Projekty robót geologicznych – Usługi geologiczne, geotechniczne Geopartner. Sporządzanie dokumentacji na potrzeby prac budowlanych.