Addres: Skośna 39B, Kraków

Studium geologiczno inżynierskie sgi – wstępne rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych oraz geotechnicznych oraz zagrożeń geologicznych mogących wpływać na realizacje inwestycji [1]

1 źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/atlasy_gi/images/publikacje/zasady_dokumentowania_geologiczno_inzynierskiego.pdf