Addres: Skośna 39B, Kraków

Dokumentacje badań podłoża gruntowego [DBPG] – Zawierają informacje z opinii geotechnicznej poszerzone o wyniki:

sondowań sondą dynamiczną (CPT lub inną),

badań geofizycznych

badań labolatoryjnych próbek gruntów