Addres: Skośna 39B, Kraków

Opinia geotechniczna składa się z części tekstowej i graficznej. Zawiera następujące dane :

informacje na temat poziomu wód gruntowych

Opisy warstw gruntu z głebokością zalegania, miąższością oraz opisem pozostałych parametrów jak: plastyczność i spójność

Wyniki badań labolatoryjnych

Obliczenia nośności gruntu

Plan sytuacyjny z przedstawionymi punktami wierceń i liniami przekrojów.