Addres: Skośna 39B, Kraków

W projekcie geotechnicznym [PG] znajdziemy informacje na temat prognozy zmian podłoża gruntowego w czasie, obliczenia osiadania i określenie oddziaływania.