Addres: Skośna 39B, Kraków

Badanie ściśliwości polega na wykorzystaniu zdolności gruntu do zmniejszenia objętości na skutek stopniowo przyłożonego obciążenia bez możliwości bocznej rozszerzalności. Badana próbka NNS umieszczana jest w edometrze w metalowym pierścieniu, odkształca się tylko w kierunku działającej siły. Miarą ściśliwości jest edometryczny moduł ściśliwości – współczynnik proporcjonalności miedzy naprężeniem i odkształceniem.

σ = M ⋅ε [kPa]
gdzie:
σ- naprężenie [kPa]
M – moduł ściśliwości[kPa]
ε- odkształcenie jednostkowe próbki