Addres: Skośna 39B, Kraków

Większość testów i analiz próbek gruntów i wód przeprowadzamy we własnym laboratorium, pozostałe bardziej skomplikowane badania wykonują współpracujące z nami specjalistyczne laboratoria geotechniczne i geochemiczne. Badania te pozwalają na określenie rodzaju oraz stanów gruntów. Określenie rodzaju rozpoczyna się od określenia spoistości. W wyniku prób rozmakania, rozcierania w wodzie oraz wałeczkowania, określa się rodzaj gruntu oraz stan, w jakim grunt występuje. Podczas badań makroskopowych w sposób organoleptyczny określa się ilość wody, jaka znajduję się w gruncie, a przy użyciu 20% kwasu solnego zawartość węglanów. W końcowej fazie, można określić na świeżym przełamie odcień i intensywność barw gruntu.