Addres: Skośna 39B, Kraków

Określa się metodą bezpośredniego ścinania w aparacie AB. Obrazuję wytrzymałość próbek gruntu na ścinanie w wyniku przykładania siły ścinającej ze stałą prędkością w kierunku prostopadłym do 2 przeciwległych boków próbek o przekroju kwadratowym. Zarówno wielkość przykładanej siły ścinającej oraz prędkość odkształceń, uwarunkowana jest od rodzaju gruntów.