Addres: Skośna 39B, Kraków

W wyniku zależności pomiędzy wilgotnością naturalną, granicą plastyczności oraz granicą płynności określa stan gruntu. IL = (W-Wp)/(WL – Wp)

gdzie:

W – wilgotność gruntu
Wp – wartość granicy plastyczności
WL – wartość granicy płynności