Addres: Skośna 39B, Kraków

Do wyznaczenia tego parametru wykorzystuje się grunt o naturalnej wilgotności. Bezpośrednio po umieszczeniu 2 prób w naczyniu o znanej masie dokonuje się ich ważenia, a następnie suszy w temperaturze 105 – 1100C do stałej masy. Po ostudzeniu ponowie waży się próbkę wraz z naczyniem i określa wilgotność naturalną. Wynik stanowi średnia arytmetyczna, co najmniej dwóch pomiarów, których różnica nie przekracza 5% wartości średniej.