Addres: Skośna 39B, Kraków

Parametr klasyfikacyjny gruntów spoistych oparty na zawartości wody, przy której grunt przechodzi z jednego stanu konsystencji w drugi określany wg Eurokodu 7, będący odpowiednikiem stopnia plastyczność. Konsystencja gruntu określa jego cechy mechaniczne. Oznaczany przy pomocy penetrometru stożkowego.

Ic = 1- IL
Ic = (WL – W)/(WL – Wp)