Tel: +48 (12) 261 35 00
Addres: Skośna 39B, Kraków

GRUPA

GEOPARTNER

GEOFIZYKA

Poszukiwanie złóż surowców w tym ropy i gazu ziemnego, złóż rud, węgli oraz surowców chemicznych i skalnych, a także badania infrastruktury podziemnej, wałów przeciwpowodziowych i zapór.

GEOTECHNIKA

Badania podłoża gruntowego, próbek gruntów i skał oraz badania dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla linii kolejowych.

geopartner geophysics
title icon
Geopartner

Geofizyka & Geotechnika

20

Lat
Doświadczenia

40

Zatrudnionych
Ekspertów

25000

Punktów
Grawimetrycznych

300

Zrealizowanych
Projektów

5000

Magnetotellurycznych
Sondowań

10000

Profilowań GPR
Kilometrów
background image
title icon
Geopartner

Innowacje i doświadczenie

Firma Geopartner Sp. z o.o. powstała ponad dwadzieścia lat temu na bazie wieloletniego doświadczenia jej założycieli. Od samego początku Firma promowała najnowsze technologie i standardy rozwiązywania zadań geologicznych i geofizycznych. Podstawą naszej działalności jest inwestowanie w ludzi. W chwili obecnej zatrudniamy kadrę ponad czterdziestu inżynierów wielu specjalizacji. Są wśród nich są specjaliści w dziedzinie geofizyki, geologii, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i hydrologii i ochrony środowiska.

signature
Jacek Słowiński
CEO
title icon
Zamów

Darmową wycenę

W celu uzyskania darmowej wyceny wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń pod numer (+48) 12-261-35-00.

title icon
O naszej

Firmie

GEOPARTNER Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi. Nasza kadra składająca się z ponad 50 geo-inżynierów wykorzystując wiedzę, doświadczenie, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie  realizuje zadania od małych pomiarów po duże projekty zarówno w kraju jak i za granicą.  Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane uprawnienia do projektowania, prowadzenia i dokumentacji prac. Do podejmowanych zleceń podchodzimy w sposób inżynierski zawsze dobierając metody i badania dopasowane do zagadnienia i odpowiednio je integrując.

Posiadamy szeroką gamę sprzętu geofizycznego do metod: sejsmika refleksyjna (Wireless Seismic ), sejsmika refrakcyjna, MASW,  Magnetotelluryka ( MT/AMT), Grawimetria, CSAMT, Polaryzacja wzbudzona  (IP), Procesy przejściowe (TDEM) , Georadar (GPR) , Magnetyka, Metoda Elektrooporowa, Elektromagnetyka, Magnetometria. Posiadamy także różnorodny sprzęt geotechniczny:  wiertnice hydrauliczne,  sondy statyczne, dynamiczne, CPT, CPTU, DPL, luty do badań VSS, HMPL-PDG. Przy wszystkich badaniach geotechnicznych korzystamy z naszego laboratorium geotechnicznego. Możemy się pochwalić autorskim oprogramowaniem MARIA, które pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych,

Jako pierwsi  w Polsce na komercyjną skalę wprowadziliśmy badania geofizyczne , georadarowe na kolei i na wałach przeciwpowodziowych. Przebadaliśmy ponad kilka tysięcy kilometrów szlaków kolejowych integrując badania geotechniczne, geofizyczne, tworząc opracowania dla projektów nowych linii kolejowych oraz modernizacji już istniejących. Opracowaliśmy ocenę stanu technicznego kilkuset kilometrów wałów przeciwpowodziowych , integrując badania geofizyczne z wynikami geologicznymi i hydrologicznymi. W tych dziedzinach jesteśmy prekursorami w Polsce oraz liderami w Polsce i Europie. Opracowaliśmy szereg standardów tych prac, które wykorzystywane są do tej pory, stworzyliśmy na własne potrzeby unikalny sprzęt do tych badań.

Oprócz wykonywania prac zleconych prowadzimy własne badania naukowe, posiadamy w firmie jednostkę badawczo rozwojową. Współpracujemy z uczelniami wyższymi z Polską Akademią Nauk. Od lat uczestniczymy w branżowych międzynarodowych i krajowych konferencjach, poszerzając naszą wiedzę, wymieniając doświadczenia . Nasza jednostka BiR wypracowała wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich było wykonanie, przy użyciu specjalnie w tym celu zbudowanego batyskafu, pierwszych podwodnych badań georadarowych. Technologia badań podwodnych daje wiele nowych możliwości poznawczych szczególnie w zakresie budownictwa wodnego. Posiadamy polski i europejski patent unikalnej technologii głębokiego zagęszczania ośrodka gruntowego z powierzchni.

title icon
Aktualne

Wydarzenia

title icon
Zaufali

Nam