Tel: +48 (12) 261 35 00
Addres: Skośna 39B, Kraków

OCENA STATECZNOŚCI SKARP I NASYPÓW

OCENA STATECZNOŚCI SKARP I NASYPÓW

Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z budownictwem lądowym, konieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, mających na celu określenie stateczności gruntu przy różnych stanach naprężeń.

ROZPOZNAWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH

ROZPOZNAWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH

Podczas wykonywania badań wód podziemnych oraz badań podłoża gruntowego, korzystamy
z bogatych zasobów sprzętowych.

BADANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW NIESPOISTYCH

BADANIA STOPNIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW NIESPOISTYCH

Sonda dynamicznie służą do oceny stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych. Jest to jedno z podstawowych badań terenowych. Dysponujemy pełnym zakresem sond.

OKREŚLANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH „IN SITU”

OKREŚLANIE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH „IN SITU”

Sondowanie statyczne CPT i CPTU gruntów jest podstawowym badaniem polowym gruntów wykonywanym w krajach Unii Europejskiej.

OKREŚLANIE MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA

OKREŚLANIE MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA

Badanie płytą statyczną VSS określa zagęszczenie warstwy nasypu, nośność i zagęszczenie podłoża. Badanie to pozwala na określenie właściwości odkształceniowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA

GEOPARTNER dysponuje znacznym doświadczeniem w ocenie stanu zanieczyszczenia środowiska z wykorzystaniem różnorodnych technik. Oferujemy pełną, ocenę wszystkich aspektów związanych ze skażeniem gruntów.