Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Badania geofizyczne GPR i MASW woj. Łódzkie

Lokalizacja potencjalnych stref rozluźnień pokładu węgla oraz w piaskach bezpośrednio poniżej pokładu, spowodowanych zjawiskami wyporu hydraulicznego.

Badania geofizyczne w wersji GPR i MASW dla Kopalni Węgla Brunatnego, Polska woj. Łódzkie

Celem prac była lokalizacja potencjalnych stref rozluźnień pokładu węgla oraz w piaskach bezpośrednio poniżej pokładu, spowodowanych zjawiskami wyporu hydraulicznego. Do badań geofizycznych użyto metody georadarowej oraz sejsmicznej. Uzyskano interpretowalny zasięg pomiarów dla metody georadarowej wynoszący 8,0 m, natomiast dla metody sejsmicznej 15,0 m. W ramach interpretacji wyznaczono strefy anomalne wskazujące na potencjalne wystąpienie zjawisk niekorzystnych na granicy pokładu węgla oraz piasków zalegających bezpośrednio pod nim.