Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Kompleksowe Badania Geofizyczne w południowej Polsce

Celem badań było uszczegółowienie budowy geologicznej oraz określenie nadkładu zalegającego nad złożem surowców skalnych, przy użyciu kilku wybranych metod geofizycznych: badania sejsmiczne, audiomagnetotelluryczne oraz tomografia elektrooporowa.
Badania sejsmiczne wykonane byly przy użyciu żródła upadowego własnej konstrukcji o masie 100 kg. Opracowanie danych polowych dało w rezultacie przekroje głębokościowe
oporności oraz prędkości, a także mapy strukturalne i mapy miąższości.