Addres: Skośna 39B, Kraków

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • KATEGORIA:
 • KLIENT: Składowisko Siarczanu Żelaza
 • LOKALIZACJA: Woj. Zachodniopomorskie
 • DATA: Lipiec 2014
 • : www.geopartner.pl

  KONTAKT

 • Skośna 39B, 30-383 Kraków
 • +48 (12) 261 35 00
 • biuro@geopartner.pl

Tomografia Elektrooporowa woj. Zachodniopomorskie

Temat: Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej oraz konduktometryczną w celu badania rozkładu i migracji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym dla składowiska siarczanu żelaza.

Badano rozkład i migracje zanieczyszczeń w środowisku gruntowo – wodnym wokół składowisk oraz zobrazowano przestrzenny zasięg zmian przewodności (oporności), a tym samym określano występowanie i zasięg aureoli ewentualnych ognisk skażeń. W ramach prac geofizycznych wykorzystano powierzchniowe metody geoelektryczne obejmujące metodę tomografii elektrooporowej (ERT) oraz konduktometryczną (EM) – dipolowe profilowania indukcyjne.

Wynikiem prac były przekroje i mapy opornościowe przedstawiające w sposób trójwymiarowy charakterystykę opornościową ośrodka gruntowo-wodnego.