Addres: Skośna 39B, Kraków

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • KATEGORIA:
 • KLIENT: Tramwaje Warszawskie Sp. Z o.o.
 • LOKALIZACJA: Warszawa
 • DATA: listopad 2017
 • : www.geopartner.pl

  KONTAKT

 • Skośna 39B, 30-383 Kraków
 • +48 (12) 261 35 00
 • biuro@geopartner.pl

Badania Georadarowe w Warszawie

Temat: Badania georadarowe – GPR, model 3D

Geopartner przeprowadził badania georadarowe na terenie hali remontowej i jej otoczenia spółki Tramwaje Warszawskie Sp. Z o.o. w Warszawie. Głównym celem tych badań było rozpoznanie struktury podłoża na potrzeby określenia występowania podziemnej infrastruktury tupu: kable, rury, korytarze oraz pozostałości po starych obiektach budowlanych. Profile georadarowe rozmieszczono przestrzennie na modelu 3D całego obszaru