Addres: Skośna 39B, Kraków

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • KATEGORIA:
 • KLIENT: Elektrownia Wodna we Włocławku
 • LOKALIZACJA: Włocławek
 • DATA: Wrzesień 2014
 • : www.geopartner.pl

  KONTAKT

 • Skośna 39B, 30-383 Kraków
 • +48 (12) 261 35 00
 • biuro@geopartner.pl

Bezinwazyjne rozpoznanie stanu podłoża EW Włocławek

Celem prac było rozpoznanie stanu podłoża pod płytami ponuru i poszuru EW Włocławek dla identyfikacji i lokalizacji ewentualnych stref nieciągłości, niejednorodności ośrodka gruntowego lub pustek zalegających po powierzchnią do głębokości około 2,0 m. Wykorzystano do tego celu specjalnie skonstruowany batyskaf w którym umieszczono antenę GPR o częstotliwości 250 MHz.

Batyskaf był przymocowany do jednostki pływającej i prowadzony przez asekurującego go nurka jak najniżej nad powierzchnią płyt. Z nurkiem na bieżąco była utrzymywana łączność co pozwalało na szybkie korygowanie ustawienia zestawu pomiarowego.