Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne Woj. Mazowieckie

Temat: Badania grawimetryczne i magnetotelluryczne dla uzyskania kompleksowego rozpoznania i uszczegółowienia budowy geologicznej w obrębie utworów dolnego paleozoiku.

Celem badań było opracowanie nowego modelu geologicznego w rejonie występowania potencjalnych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych. Wykonaliśmy kilkadziesiąt sondowań magnetotellurycznych (MT/AMT) oraz kilka tysięcy punktów grawimetrycznych. Opracowanie danych polowych dało w rezultacie komplet map grawimetrycznych obrazujących rozkłady gęstości mas skalnych oraz przekroje geoelektryczne na podstawie inwersji 2D krzywych sondowań magnetotellurycznych.