Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Badania Sejsmiczne 2D – Rozpoznanie zbiornika wód termalnych

Celem projektu było rozpoznanie zasobów wód termalnych w obszarze projektowanego otworu badawczo-eksploatacyjnego. W badaniach wykorzystana została metoda sejsmiczna 2D (refleksyjna). Długość profilu sejsmicznego wynosił 6200 metrów.

W trakcie prac polowych zastosowano dwa wibratory Failing Y-2400 na pojazdach Birdwagen MARK IV o masie 20 ton każdy, natomiast dane rejestrowane były z użyciem bezprzewodowej aparatury sejsmicznej RT System 2 firmy Wireless Seismic Inc.

Wszelkie prace (terenowe i kancelaryjne) z zakresu geofizyki wykonywali pracownicy firmy Geopartner Sp. z o. o. Wykonanie zadania obejmowało następujące etapy prac: rekonesans (skauting), pozyskanie praw wstępu na tereny nieruchomości prywatnych, geodezja, akwizycja danych polowych, przetwarzanie i interpretacja oraz szacowanie szkód.