Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Identyfikacja podłoża i lokalizacja pustek metodą grawimetryczną – Katowice

Cel badania: Rozpoznanie stanu bezpośredniego podłoża pod względem lokalizacji występującego zagrożenia mogącego prowadzić do deformacji nieciągłych badanego terenu. Identyfikacja bądź wykluczenie istnienia nieczynnych chodników wydobywczych związanych z płytkim szybem Vitus. W ramach prac geofizycznych przeprowadzono pomiary metodą mikrograwimetryczną na 208 stanowiskach pomiarowych wraz z niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi.