Addres: Skośna 39B, Kraków

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • KATEGORIA:
 • KLIENT: Złoże Surowców Energetycznych
 • LOKALIZACJA: Oświęcim
 • DATA: Styczeń 2015
 • : www.geopartner.pl

  KONTAKT

 • Skośna 39B, 30-383 Kraków
 • +48 (12) 261 35 00
 • biuro@geopartner.pl

Sejsmika 2D w Południowej Polsce

Badania sejsmiczne 2D – geofizyka poszukiwawcza dla rozpoznania złóż surowców energetycznych w południowej Polsce.

Na początku 2015 roku Geopartner wykonał pierwsze pomiary sejsmiczne 2D (sejsmika refleksyjna) z wykorzystaniem bezprzewodowej aparatury sejsmicznej RT System 2 firmy Wireless Seismic Inc. pozwalającej na kontrole jakości w systemie „real-time”. Badania sejsmicze zostały wykonane przy użyciu udarowego źródła drgań sejsmicznych typu AWD o masie przyspieszanej 300 kg. Zastosowanie silnego udarowego pozwoliło na interpretację tektoniczno-strukturalną w interwale głębokości do 1 km p.p.t. Usługi geofizyczne tego typy wykorzystuje się m.in. do rozpoznawania złóż surowców energetycznych.