Addres: Skośna 39B, Kraków

  SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 • KATEGORIA:
 • KLIENT: Zarząd Dróg i Autostrad
 • LOKALIZACJA: Woj. Podkarpackie
 • DATA: październik 2015
 • : www.geopartner.pl

  KONTAKT

 • Skośna 39B, 30-383 Kraków
 • +48 (12) 261 35 00
 • biuro@geopartner.pl

Sejsmika MASW Woj. Podkarpackie

Temat: Badania sejsmiczne MASW oraz tomografia elektrooporowa dla skontrolowania jakości struktury nasypu pod budowę autostrady w woj. podkarpackim.

Firma Geopartner, wykonała usługi geofizyczne – badania sejsmiczne MASW oraz badania elektrooporowe (tomografia ERT) na terenie budowy autostrady w woj. podkarpackim. Pomiary sejsmiczne obejmowały ok 10 km linii profilowej wzdłuż osi budowanej autostrady. W tym celu przeprowadzono akwizycję przy użyciu układu Land Streamer, sprzężonego z rejestratorem i źródłem udarowym. Całość zainstalowana na mobilnym, samobieżnym pojeździe, pozwoliła na skrócenie czasu badań przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów rejestracji.