Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Tomografia elektrooporowa ERT Miedzianka

Zasadniczym celem badań geofizycznych postawionym przez Zleceniodawcę, było rozpoznanie budowy geologicznej w tym rozpoznanie charakteru zalegania stropu złoża wapieni dewońskich.

Dla zrealizowania powyższego celu wykonano badania geoelektryczne, pozwalające na interpretację poziomych i pionowych zmian oporności (przewodności) ośrodka gruntowego. Interpretacja anomalii rozkładu oporności pozwoliła na identyfikację kompleksów lito – stratygraficznych.

Zrealizowane prace miały charakter testowy, polegający na określeniu przydatności metody tomografii elektrooporowej do kartowania stropu wapienie w obecności złożonej budowy geologicznej nadkładu.