Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

W dniach 14-16 stycznia odbyło się spotkanie partnerów projektu Smart Exploration finansowanego z programu Horizon 2020 w Atenach. Geopartner Sp. z o.o. jest jednym z 27 partnerów wchodzących w skład konsorcjum, mającym na celu wykorzystanie nowych technologii poszukiwawczych w eksploracji rudnej. Od momentu podjęcia współpracy ze Smart Exploration przeprowadziliśmy badania grawimetryczne i magnetometryczne dla rozpoznania złóż chromitów w Kosowie oraz sejsmiczne w Finlandii.

Podczas tego wyjazdu mieliśmy możliwość podzielić się uzyskaną wiedzą po przeprowadzonych badaniach oraz ich wynikami z partnerami konsorcjum.