Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

W dniach 17-19 maja 2016 firma Geopartner wzięła udział w Ogólnokrajowym Sympozjum HYDROTECHNIKA XVIII 2016.

Odbywające się w Krynicy Zdrój sympozjom poruszało problemy gospodarki wodnej oraz ochrony przed powodzią z naświetleniem istotnych zagadnień planistycznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych, na tle zjawisk ekstremalnych. Prezentowano także wiele szczegółowych problemów technicznych związanych z projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji hydrotechnicznych. Referaty zostały opracowane przez znanych specjalistów zajmujących się zagadnieniami zabezpieczeń przeciwpowodziowych od strony praktycznej jak i ba- dawczej.

Nasza firma prezentowała możliwości wykorzystania innowacyjnej metody zagęszczania gruntów falą sprężystą w ochronie przeciwpowodziowej.