Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

Teraz czas zobaczyć nasz sprzęt w akcji 🙂
Źródło sejsmiczne o wadze 50 kg napędzane sprężyną azotową.
Pomiary z użyciem płytkiej sejsmiki na potrzeby poszukiwania złóż surowców skalnych.