Addres: Skośna 39B, Kraków
title icon
O naszej

Firmie

GEOPARTNER Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi. Nasza kadra składająca się z ponad 50 geo-inżynierów wykorzystując wiedzę, doświadczenie, nowoczesny sprzęt i oprogramowanie  realizuje zadania od małych pomiarów po duże projekty zarówno w kraju jak i za granicą.  Nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania, prowadzenia i dokumentacji prac. Do podejmowanych zleceń podchodzimy w sposób inżynierski zzawsze dobierając metody i badania dopasowane do zagadnienia i odpowiednio je integrując.

Posiadamy szeroką gamę sprzętu geofizycznego do metod: sejsmika refleksyjna (Wireless Seismic ), sejsmika refrakcyjna, MASW,  Magnetotelluryka ( MT/AMT), Grawimetria, CSAMT, Polaryzacja wzbudzona  (IP), Procesy przejściowe (TDEM) , Georadar (GPR) , Magnetyka, Metoda Elektrooporowa, Elektromagnetyka, Magnetometria. Posiadamy także różnorodny sprzęt geotechniczny:  wiertnice hydrauliczne,  sondy statyczne, dynamiczne, CPT, CPTU, DPL, luty do badań VSS, HMPL-PDG. Przy wszystkich badaniach geotechnicznych korzystamy z naszego laboratorium geotechnicznego. Możemy się pochwalić autorskim oprogramowaniem MARIA, które pozwala na połączoną inwersję danych grawimetrycznych, magnetotellurycznych oraz sejsmicznych,

Jako pierwsi  w Polsce na komercyjną skalę wprowadziliśmy badania geofizyczne , georadarowe na kolei i na wałach przeciwpowodziowych. Przebadaliśmy ponad kilka tysięcy kilometrów szlaków kolejowych integrując badania geotechniczne, geofizyczne, tworząc opracowania dla projektów nowych linii kolejowych oraz modernizacji już istniejących. Opracowaliśmy ocenę stanu technicznego kilkuset kilometrów wałów przeciwpowodziowych , integrując badania geofizyczne z wynikami geologicznymi i hydrologicznymi. W tych dziedzinach jesteśmy prekursorami w Polsce oraz liderami w Polsce i Europie. Opracowaliśmy szereg standardów tych prac, które wykorzystywane są do tej pory, stworzyliśmy na własne potrzeby unikalny sprzęt do tych badań.

Oprócz wykonywania prac zleconych prowadzimy własne badania naukowe, posiadamy w firmie jednostkę badawczo rozwojową. Współpracujemy z uczelniami wyższymi z Polską Akademią Nauk. Od lat uczestniczymy w branżowych międzynarodowych i krajowych konferencjach, poszerzając naszą wiedzę, wymieniając doświadczenia . Nasza jednostka BiR wypracowała wiele ciekawych rozwiązań. Jednym z nich było wykonanie, przy użyciu specjalnie w tym celu zbudowanego batyskafu, pierwszych podwodnych badań georadarowych. Technologia badań podwodnych daje wiele nowych możliwości poznawczych szczególnie w zakresie budownictwa wodnego. Posiadamy polski i europejski patent unikalnej technologii głębokiego zagęszczania ośrodka gruntowego z powierzchni.

Komunikat z dnia 01.04.2022 zgodnie z Art.32 c pkt 2 Ustawy Praw Atomowych

title icon
Zarząd

Firmy

Jacek Słowiński

Prezes Zarządu

Tomasz Majkowski

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Szostak

Członek Zarządu

Geopartner Geofizyka

Jacek Słowiński

Prezes Zarządu

Marek Wojdyła

Wiceprezes Zarządu

Łukasz Sito

Członek Zarządu

title icon

Wspieramy

Lionsjpg

 

Od wielu lat wspieramy Lions Club Kraków – Stare Miasto , krakowski klub z ponad 30 letnią historią działalności charytatywne w naszym regionie.
Lions Club Kraków Stare Miasto jest częścią Lions Clubs International, organizacji założonej na przedmieściach Chicago , ponad 100 lat temu, największej i najstarszej na świecie organizacji filantropijnej, która działa w 210 krajach, zrzeszając ponad 1,4 miliona członków.

GEOPARTNER Sp. z o.o.
współrealizuje projekt pt.
„Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”.Wartość projektu
: 2 786 645,00 złDofinansowanie projektu z UE: 2 575 895,00 złBeneficjenci projektu:
Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Szczecinie, Geopartner Sp. z o. o.Opis projektu:Głównym celem projektu jest opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych z przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża. Projekt zakłada harmonizację morskich pomiarów wysokościowych z Systemem EVRS poprzez wykorzystanie różnic potencjału siły ciężkości odniesione do poziomu odniesienia Normaal Amsterdams Peil. Jest to zgodne z wytycznymi Komisji Hydrograficznej Morza Bałtyckiego (BSHC) wchodzącej w skład Międzynarodowej Organizacji IHO. Rozwiązanie to dotyczyć będzie obszarów, które są interesujące dla polskiej gospodarki morskiej. Zakres prac badawczych i rozwojowych jest zgodny z zadaniem KIS 15 „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”.Ważnym elementem będzie poprawa parametrów geoidy poprzez sprawdzenie istniejących danych grawimetrycznych i wypełnienia pustych obszarów. Działania te stanowią ważną podstawę dla bezpiecznej nawigacji morskiej. Zespół Politechniki Gdańskiej we współpracy
z Zespołem Akademii Morskiej w Szczecinie oraz pracownikami GEOPARTNER zamierza prowadzić pomiary wykorzystując system grawimetryczny MGS-6 firmy Micro-g LaCoste, LLC.Wyniki badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zostaną wprowadzone do własnej działalności gospodarczej firmy GEOPARTNER będącej członkiem konsorcjum poprzez świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
Kontakt do osoby kompetentnej w sprawie realizowanego projektu:
Łukasz Stankowski
tel. 12 261 35 03

Kraków, dn. 13.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2018

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie technologii pozyskiwania i eksploracji danych grawimetrycznych przybrzeża polskich obszarów morskich oraz jego pobrzeża”, nr umowy o dofinansowanie POIR.04.01.04-00-0080/17-00 realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, GEOPARTNER Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę poniżej opisanego oprogramowania do przetwarzania, interpretacji i obrazowania danych geofizycznych/grawimetrycznych.

  I. ZAMAWIAJĄCY:

Geopartner Sp. z o. o.
30-383 Kraków
NIP: 945 18 99 102
REGON: 357122258
KRS: 0000129405

Więcej

title icon
Fundusze

Unijne

25+ lat doświadczenia by dać Ci najlepsze rezultaty

Wybierając naszą firmę stawiasz na doświadczenie, wszechstronność i najwyższą jakość dostarczanych usług.

title icon
Nasze

Współprace

title icon
Opinie

Naszych Klientów