Addres: Skośna 39B, Kraków

Ważną część robót terenowych pozwalających na bezpośredni pomiar parametrów gruntu in situ, stanowią sondowania geotechniczne. Firma Geopartner dysponuje pełnym zakresem sprzętowym i jest w stanie wykonać każdy rodzaj sondowania.