Addres: Skośna 39B, Kraków

Kartowanie geologiczno-inżynierskie – to całość badań prowadzonych w celu sporządzenia map tematycznych, kart obserwacji terenowych oraz zestawień. Prowadzone jest na potrzeby prac budowlanych. Zawiera obserwacje zjawisk i procesów geologicznych, geodynamicznych i antropogenicznych występujących na badanym terenie.