Addres: Skośna 39B, Kraków

GEORADAR GPR

GEORADAR GPR

Georadar - na czym polega i jak wygląda badanie metodą georadarową?

Metoda georadarowa opisywana również skrótem GPR (Ground Penetrating Radar) należy do grupy metod elektromagnetycznych. Metoda jest szybka, wydajna i bezinwazyjna.

Jej działanie opiera się na emisji przez antenę nadawczą fali elektromagnetycznej która po odbiciu lub załamaniu na granicy dwóch ośrodków różniących się pomiędzy sobą stałą dielektryczną (granica litologiczna lub też zagłębiony obiekt czy kontur wyrobiska podziemnego) powraca i jest rejestrowana przez antenę odbiorczą. Zarejestrowany obraz falowy jest odzwierciedleniem wewnętrznej budowy ośrodka.  Im większy jest  kontrast pomiędzy badanym obiektem a otoczeniem, tym większa amplituda fali odbitej.

Metodyka pomiarów georadarowych GPR

Najbardziej popularnym sposobem wykonywania pomiarów metodą georadarową  jest profilowanie. Podczas tego rodzaju pomiaru obie anteny przesuwane są wzdłuż wytyczonej wcześniej linii profilu pomiarowego. Tego rodzaju badania mogą być wykonywane również w wariancie 3D w którym profile pomiarowe ułożone są w równoległej siatce.

Jaki jest zasięg działania georadaru?

Maksymalna głębokość pomiaru wykonywanego przy pomocy georadaru zależna jest od częstotliwości wykorzystywanej anteny. Antena o częstotliwości 250 MHz może zarejestrować informację użyteczną z głębokości do około 6 m (przy dobrych warunkach pomiarowych). Natomiast antena 750 MHz może być użyta do rozpoznania ośrodka do głębokości zaledwie około 1,5 m, za to z bardzo dobrą centymetrową rozdzielczością / dokładnością??

Badania georadarowe zasada działania
Orientacyjna głębokość pomiarów w zależności od zastosowanej anteny.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZASTOSOWANIE MAX GŁĘBOKOŚĆ PENETRACJI
25-200 geologia, ochrona środowiska PONAD 30 m
200 – 600 inżynieria / wykrywanie instalacji 10 m
900 – 2000 inżynieria / badanie chodników 1 m

Kiedy możemy stosować badania georadarem?

Pomiary georadarowe są całkowicie bezinwazyjne. Dzięki temu można  je wykonywać w rezerwatach przyrody, wewnątrz budynków, w  badaniach dróg, pasów startowych lotnisk, itp. Metoda ta pozwala na natychmiastową, wstępną ocenę wyników, już w trakcie pomiarów terenowych. Pomiar jest szybki i wydajny (w porównaniu z innymi metodami geofizycznymi). Przy pomocy georadarów przeznaczonych do badania dróg i autostrad, można wykonywać pomiary z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Nowoczesne modele aparatury georadarowej są lekkie, ergonomiczne, o niewielkich gabarytach.

Zastosowanie jest zastosowanie georadaru - metody georadarowej?

Więcej inforamcji na temat zasad działania Metody Georadarowej GPR mogą Państwo znaleźć w poniższych linkach:

Zasady działania georadaru.

Wikipedia: georadar

Georadar - dostępny sprzęt pomiarowy

GPR Mala GS Ramac X3M (25 – 1600 MHz)
GPR IDS radar antennas
Borehole Radar Mala Geoscience 100 MHz

Ostatnie projekty