Addres: Skośna 39B, Kraków

METODA ELEKTROMAGNETYCZNA

METODA ELEKTROMAGNETYCZNA

Metoda EM-VLF jest jedną z wielu metod geofizycznych wykorzystujących parametr częstotliwości.

Badania elektromagnetyczne (EM – VLF) polegają  na pomiarze przewodności ośrodka  poprzez rejestrację pól wtórnych, wytwarzanych przez ciała przewodzące, znajdujące się w podłożu. Metoda ta umożliwia dokonywanie pomiarów bez kontaktu z podłożem..

Przy badaniach prowadzonych techniką profilowania radiofalowego wykorzystywane są sygnały fal radiowych niskich częstotliwości [15 – 30 kHz] pochodzących z silnych radiostacji wojskowych.

System pomiarowy przy badaniach elektromagnetycznych to dwie cewki: nadawcza i odbiorcza. Nadajnik wytwarza pierwotne pole elektromagnetyczne, które generuje w ośrodku geologicznym wtórne pole elektromagnetyczne. Cewka odbiornika rejestruje wielkość pola wtórnego oraz stosunek pomiędzy polem pierwotnym i wtórnym.  Wtórne pole (jego intensywność)  zależy od oporności ośrodka, a co za tym idzie od litologii, wód podziemnych, zanieczyszczeń.  Metoda VLF (Very Low Frequency) polega na pomiarze pól wtórnych wytwarzanych przez ciała przewodzące, znajdujące się w ziemi, które podlegają działaniu pierwotnego sygnału EM. Jest to metoda bierna (pasywna), wykorzystująca promieniowanie silnych radiostacji wojskowych, jako sygnały pierwotne.

Zastosowanie metod elektromagnetycznych EM / VLF

Dane VLF wykorzystywane są do:

 • wykrywania i lokalizacji skażeń środowiska gruntowo – wodnego substancjami chemicznymi,
 • lokalizacji podziemnej infrastruktury (rurociągi, kable, zbiorniki, fundamenty),
 • lokalizacji pogrzebanych obiektów (dawne odkrywki, wyrobiska, rowy, mogilniki – miejsca składowania odpadów i substancji niebezpiecznych),
 • badania szczelności zbiorników, ścianek szczelnych itp.,
 • inspekcji wykonania ścianek szczelnych
 • badania struktury i stanu obwałowań przeciw powodziowych,
 • badania rozkładu litologii w poziomie,
 • poszukiwania defektów w tamach, zaporach, jazach i progach wodnych,
 • badania przebiegu poziomu struktur takich jak kontury starorzeczy,
 • lokalizacji uprzywilejowanych dróg filtracji,
 • identyfikacji pustek, wymyć i szczelin,
 • badania okonturowania lokalnych złóż do wykorzystania przy odbudowie lub remoncie.

SPRZĘT POMIAROWY

MAG/VLF by GEM System
Conctivity meter CMD-4/6 by GF Instruments
Conductometr EM-3 MK2 Geonics