Addres: Skośna 39B, Kraków

    KONTAKT

  • Skośna 39B, 30-383 Kraków
  • +48 (12) 261 35 00
  • biuro@geopartner.pl

Badania Magnetotelluryczne w Bułgarii

Latem 2017 roku mieliśmy przyjemność przeprowadzić geofizyczne badania w Bułgarii w Krumovgradzie. Naszym zadaniem było rozpoznanie budowy geologicznej złoża rud metali w obrębie czynnej kopalni celem ukierunkowania dalszych prac wydobywczych. Zostały przeprowadzone badania geofizyczne metodą magnetotelluryczną (AMT i MT) wraz z opracowaniem modelu końcowego z użyciem inwersji 3D.