Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

W dniach 28-30 stycznia 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące projekt COGITO-MIN (COst-effective Geophysical Imaging Techniques for supporting Ongoing MINeral exploration in Europe). Projekt został współfinansowany przez NCBiR w ramach sieci ERA-NET ERA-MIN.

Naszą firmę przedstawiał wiceprezes Zarządu/Dyrektor działu geofizyki – Marek Wojdyła. Podczas funkcjonowania projektu wykonaliśmy sejsmiczne pomiary 2D w 2016 roku oraz badania audiomagnetotelluryczne w roku 2017 wraz z ich przetworzeniem.Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Helsinkach (University of Helsinki) z przedstawicielami partnerów projektu: Uniwersytet w Helsinkach, Fińska Służba Geologiczna (GTK), Instytut Geofizyki PAN, Boliden Kylylahti, Vibrometric Sp. z o.o.