Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

Między 20 a 22 stycznia mieliśmy przyjemność organizować w Krakowie spotkanie partnerów projektu Smart Exploration. Projekt ten jest częścią programu Horizon 2020 finansowanego przez UE w ramach którego opracowuje się opłacalne, racjonalne pod względem kosztów i przyjazne dla środowiska narzędzia i metody badań geofizycznych.

Spotkanie w Krakowie zgromadziło ponad 50 uczestników z 27 organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt Smart Exploration wraz z członkami zespołu doradczego.

Swoje prezenacje przedstwili także prelegenci z KGHM oraz Politechniki Krakowskiej.

Spotkanie zakończyło się wizytą w Historycznej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.