Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbr.gov.pl w ramach Cofund ERA-MIN3 Joint Call 2021 przyznało dofinansowanie dla projektu SEEMS DEEP Seismic and electromagnetic methods for deep mineral exploration.

Celem programu Cofund ERA-MIN3 (Joint Call 2021) jest finansowanie projektów międzynarodowych z zakresu surowców mineralnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (RAW MATERIALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE CIRCULAR ECONOMY).

Głównym celem projektu SEEMS DEEP jest po raz pierwszy przeprowadzenie w sposób zintegrowany akwizycji, przetwarzania oraz interpretacji danych sejsmicznych i elektromagnetycznych dla poprawienia efektywności poszukiwań i wydobycia złóż minerałów.

Główne zadania polskich partnerów SEEMS DEEP wiążą się z zaprojektowaniem i przeprowadzeniem
pomiarów danych sejsmicznych, a także ich przetwarzaniem i obrazowaniem.

Partnerzy konsorcjum polskiego SEEMS DEEP:

Instytut Geofizyki PAN – Lider

Geopartner Geofizyka Sp. z o. o.

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego SEEMS DEEP:

1 Geological Survey of Finland – KOORDYNATOR

2 Uppsala University

3 Bureau des Recherches Géologiques et Minières

4 Polish Academy of Sciences

5 Geopartner Geofizyka sp. z o.o.

6 GRM-Services

7 IRIS Instruments

8 Laakso Minerals Oy

 

Całkowita wartość projektu: 2 182 518 euro

Wartość projektu polskiego konsorcjum: 1 757 905 PLN

Wartość dofinansowania NCBR: 1 565 061,50 PLN