Addres: Skośna 39B, Kraków
blog img

Geopartner wchodzi w skład 27 partnerów tworzących projekt Smart Exploration, na który Komisja Europejska przyznała fundusze z programu Horizon 2020. W projekcie tym biorą udział instytucje akademickie, badawcze, oraz firmy i agencje związane z przemysłem wydobywczym oraz EAGE. Projekt koncentruje się na eksploracji zasobów mineralnych poprzez wykorzystanie nowych technologii poszukiwawczych – SMART EXPLORATION.

W ramach prac badawczych Geopartner wykona badania metodami sejsmiki refleksyjnej oraz pasywnej w Finlandii i Szwecji a także jest odpowiedzialny za koordynacje i wykonie prace z użyciem niesejsmicznych metod poszukiwawczych na terenie Kosowa

SMART EXPLORATION.

Pragniemy podziękować wszystkim partnerom za ich wkład w pracach przy projekcie.

Konsorcjum skupi się przede wszystkim na opracowaniu opłacalnych, przyjaznych dla środowiska narzędzi i metod badań geofizycznych, które mogą zostać wykorzystywane do poszukiwań złóż w rejonach silnie zakłóconych oddziaływaniem antropogenicznym.

Badania zostaną przeprowadzone w Szwecji, Finlandii, Portugalii, Grecji i Kosowie na terenach wybranych na podstawie istniejących danych, ale także rokujących na zaoferowanie nowych celów eksploracji.

Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2017 r. i jest koordynowany przez prof. Alireza Malehmir z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji. Działania związane z rozpowszechnianiem projektu oraz jego zarządzaniem będą prowadzone przez EAGE.

W skład projektu wchodzą partnerzy z 11 krajów Unii Europejskiej:

Szwecja
Uppsala University
Geological Sur­vey of Sweden
Nordic Iron Ore
Ludvika Kommun
GeoVista
MIC Nordic
BitSim
Amkvo

Finlandia
Yara
University of Helsinki
University of Turku

Dania
SkyTEM Surveys
Aarhus University

Holandia
Delft University of Technology
Seismic Mechatronics
EAGE

Włochy
Polytechnic University of Turin

Portugal
Somincor
National Laboratory of Energy and Geology

Niemcy
Technical University Bergakademie Freiberg

Polska
Institute of Geophysics – Polish Academy of Sciences
Geopartner
Proxis

Grecja
National Tech­nical University of Athens
Helas Gold
Seismotech
Delfi Distomon

Strona projektu – smartexploration.eu

Twitter – SmartExplore