Addres: Skośna 39B, Kraków

Pomiary piezometryczne są jedną spośród podstawowych metod badawczych wykożystywanych przy monitoringu osówisk.

Polega na pomiarze zwierciadła wody w otworach.