Addres: Skośna 39B, Kraków

Dokumentacje hydrogeologiczne zawierają wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji takich jak;

  • odwodnienia otworami wiertniczymi,
  • odwodnienia złóż kopalin,
  • wtłaczanie wód do górotworu,
  • ustalanie zasobów i właściwości wód
  • projektowanie inwestycji hydrogeologicznych